En pyöräile huvikseni, kuntoillakseni tai harrastaakseni. Pyöräilen päästäkseni paikasta toiseen. Nopeasti, sujuvasti ja mahdollisimman vähällä energialla.

Liikennesääntöjä

Sisältö

Väistäminen risteyksessä
Perustapaukset pyöräilijän (pyörätiellä) ja autoilijan (ajoradalla) väistämissäännöistä. Lisälukemistona kiinnostuneille Kuvitettu pikaopas risteyspyöräilyyn. Punainen nuoli tarkoittaa väistämisvelvollisuutta ja vihreä nuoli etuajo-oikeutta suhteessa punaiseen nuoleen. Väistämissääntöihin ei vaikuta se, ajaako pyöräilijä pitkin pyörätien jatkeen  merkintää (kuten ao. kuvissa) vai suojatieraidoitusta, joka on samalla myös pyörätien jatke ilman erillistä merkintää.

Kääntyvä ajoneuvo Kääntyvän ajoneuvon kuljettaja väistää risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Tieliikennelaki 14 §.
Kääntyvä ajoneuvo


Kolmio ja stop-merkki
Kolmion tai stop-merkin suunnasta tuleva autoilija väistää risteävää tietä kulkevaa pyöräilijää kummankin pyörätien kohdalla. Kolmion yhteydessä saattaa olla pyörätiestä varoittava lisäkilpi,  mutta sen puuttuminen ei vaikuta väistämisvelvollisuuteen. Tieliikenneasetus 14 § (merkki 231 ja 232), tieliikennelaki 14 §.
Kolmioristeys
 Pyörätiestä varoittava lisäkilpi
Pihakatu, parkkipaikka yms
Pihalta, parkkipaikalta, huoltoasemalta, pihakadulta, kävelykadulta, muulta vähäiseltä tieltä tai muulta vastaavalta alueelta tielle tulossa oleva kuljettaja väistää muuta liikennettä, siis myös pyöräilijää. Tieliikennelaki 14 §.
Pihakatu, parkkipaikka tms


Autoilija väistää liikenneympyrässä
Liikenneympyrässä autoilija väistää pyörätietä kulkevaa pyöräilijää sekä tullessaan liikenneympyrään että poistuessaan siitä. Liikenneympyrään tulevalla autoilijalla on kolmio osoittamassa väistämisvelvollisuutta. Liikenneympyrästä poistuva ajoneuvo taas on kääntyvä ajoneuvo, mistä syystä myös vilkkua tulee käyttää. Tieliikenneasetus 14 § (merkki 231 ja 232), tieliikennelaki 14 §
Liikenneympyrä


Milloin pyöräilijä väistää
Muussa tapauksessa pyörätieltä ajoradalle tuleva pyöräilijä väistää autoilijaa. Eli silloin kun autoilijalle ei ole väistämisvelvollisuuden osoittavaa liikennemerkkiä, autoilija ei ole tulossa pihasta tms tai kääntymässä. Esimerkiksi: Tasa-arvoisessa risteyksessä pyörätietä kulkeva pyöräilijä väistää risteävää tietä suoraan ajavaa autoilijaa. Samoin silloin, kun ajoratojen risteystä ei ole, ja pyöräilijä tulee ns. keskeltä metsää ajoradan yli tai vaihtaa tien puolelta toiselle. Tieliikennelaki 14 §.
Tasa-arvoinen risteys
"Metsäpyörätie"
Ajoradan ylitys risteysten välissäVäistäminen ajoradalla
Tasa-arvoinen risteys
Ajoradalla ajavaa pyöräilijää koskevat normaalit väistämissäännöt. Tasa-arvoisessa risteyksessä oikealta tulevaa väistetään. Tieliikennelaki 14 §.     Missä saa ja ei saa ajaa pyörällä?

Ajorata
Pyöräilijä saa ajaa ajoradalla, kun:
  • Lyhyellä matkalla silloin, kun pyörätie on vain tien vasemmalla puolella, ja ajoradan käyttö on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa. Tieliikenneasetus 18 § merkki 422
  • Kun erityiset syyt siihen pakottavat. Esimerkiksi pyörätie voi olla käyttökelvottomassa kunnossa tai tukittu parkkeeratuilla autoilla. Tieliikennelaki 8 § 3 momentti
Pyöräilijä voi myös joutua siirtymään ajoradalle esimerkiksi ryhmittyäkseen kääntymistä varten.    

Suojatie
Toisin kuin usein väitetään, tällä hetkellä pyörällä saa ajaa suojatiellä ainakin silloin, kun se on myös pyörätien jatke. Pyörätien jatkeeksi riittää, että suojatien toisella puolella kulkee pyörätie, jota pitkin pääsee laillisesti pyöräilemällä suojatielle. Pyörätien jatke voi vuoden 2017 loppuun asti olla merkitty suojatieraidoituksella. KKO:1996:125, Pyörätien jatkeen merkintöjen voimaantulosäädös.

Jalkakäytävä
Jalkakäytävä on tarkoitettu jalankulkijoille. Lain mukaan alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä. Jos pyörätietä ei ole, aikuisen pyöräilijän paikka on ajoradalla, ei jalkakäytävällä. Tieliikennelaki 2 § kohta 7, Tieliikennelaki 8 § 1 ja 2 momentti.

Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa. Esimerkiksi pyörätie voi olla tukittu roskalavalla, jolloin pyöräilijän on ohitettava lava joko jalkakäytävän tai ajoradan kautta. Laki ei ota kantaa siihen, kumpi ratkaisu on suotavampi. Tieliikennelaki 8 § 3 momentti.

Jalkakäytävän ylittäminen ja pysäyttäminen jalkakäytävälle: Polkupyörä on ajoneuvo, joten pyörällä saa ylittää jalkakäytävän. Ajoneuvon kuljettajan on ylittäessään jalkakäytävää annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Tieliikennelaki 31 §.

Polkupyörän saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Jotta polkupyörän voisi pysäyttää jalkakäytävälle, on sinne voitava myös ajaa pysäyttämistä varten. Tällöin on luonnollisestikin noudatettava erityistä varovaisuutta. Tieliikennelaki 27 §.    

Kävelykatu
Kävelykadulla saa ajaa pyörällä. Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Tieliikennelaki 33 § a.
Kävelykatu

Leveys
Kaksipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys on 0,80 metriä. Useampipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys on 1,25 metriä. 

Polkupyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka leveys on enintään 1,25 metriä ja kytkentämassa enintään 50 kg.

Heijastimet
Polkupyörässä tulee olla etu-, sivu-, poljin- ja takaheijastimet. Sivuheijastimet on oltava polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Poljinheijastimia tulee kussakin polkimessa olla kaksi ja poljettaessa niistä toisen tulee olla suunnattu eteen- ja toisen taaksepäin.

Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen sekä poljin- ja sivuheijastimien ruskeankeltaisia. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 19 §.

Ajovalot
Ajettaessa tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut, tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Polkupyörässä saa olla taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.  

Ajoneuvon valoja ei saa käyttää niin, että muiden ajoneuvojen kuljettajat voivat häikäistyä. Tieliikennelaki 38 §.

Ajoneuvossa ei saa käyttää laitteita, jotka näyttävät tai heijastavat eteenpäin punaista valoa eikä, jollei siitä erikseen toisin säädetä, laitteita jotka näyttävät tai heijastavat taaksepäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa.
Tieliikennelaki 38 §.

Jarrut ja soittokello
Polkupyörässä tulee olla ainakin yksi tehokas jarrulaite. Tavaran tai useamman kuin yhden henkilön kuljetukseen tarkoitetussa polkupyörässä, perävaunulla varustetussa polkupyörässä ja polkupyörässä, jossa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee kuitenkin olla kaksi erillistä tehokasta jarrulaitetta.  

Polkupyörässä tulee olla äänimerkinantolaitteena soittokello. 

Perävaunun varusteet
Polkupyörän perävaunun varusteista tietoa Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista Luvussa 5 a.